เพื่อนของนักศึกษากฎหมาย
 
เราเข้าใจเด็กนิติศาสตร์ทุกคนเป็นอย่างดี เพราะเราได้ผ่านการอ่านและฝึกฝนจนถึงเป้าหมายได้สำเร็จ
เราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกย่างก้าวของเด็กนิติศาสตร์ทุกคน จึงก่อกำเนิดนิติศาสตร์ ดอท คอม ขึ้นมา
การทำงาน
 • อนุกรรมการกำกับธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย
 • AVP-Compliance : Advance Life Assurance PCL.
 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
 • อดีต เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - ทนายรับเชิญประจำรายการต่าง ๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, ThaiPBS, Nation TV ฯลฯ

 • การศึกษา
 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก Ph.D (Justice Administration)
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
การทำงาน
 • CEO & ผู้ก่อตั้งเพจ FongDi.com
 • Head of Legal & Compliance Manulife Asset Management
 • อดีตที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารซิติแบงก์
 • ทนายรับเชิญประจำรายการต่าง ๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, ThaiPBS, Nation TV ฯลฯ

 • การศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ใบอนุญาตว่าความ และ Notarial Services Attorney สภาทนายความ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ และนิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา เตรียมอุดมฯ รุ่น 61 และ สาธิต ปทุมวัน รุ่น 43
การทำงาน
 • Legal Academic Researcher at SEA/ASEAN- European Centre , University of Groningen , the Netherlands.

 • การศึกษา
 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก (PhD. in Law) University of Groningen, the Netherlands
 • ปริญญาโท Master of Law ( LL.M in International Criminal Law) University of London
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา และนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทำงาน
 • พนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
 • เจ้าของและผู้บริหารเว็บไซด์ www.lawinbook.com คลังหนังสือกฎหมายออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • อดีต นิติกร รัฐสภา

 • การศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 


ผู้ก่อตั้งนิติศาสตร์ ดอท คอม เกิดจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คน
 
ที่มีความชื่นชอบ สนใจ และมีเป้าหมายชีวิตในทางนิติศาสตร์มาก และเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อย ความพยายามที่จะประสบความสำเร็จในด้านนิติศาสตร์
จึงร่วมมือกันจัดตั้ง นิติศาสตร์ ดอท คอม เพื่อรวบรวมความรู้และส่งต่อความรู้ที่จะช่วยเติมเต็ม เพื่อเป็นตัวช่วยนำทาง เป็นเพื่อนคู่คิดให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน